10 múdrostí pôvodných Indiánov

Toto je 10 múdrosti od ľudí, ktorí boli celý život prepojení s prírodou a jej zákonmi. Čo by nás radi naučili? 

„Veľký duch je vo všetkých veciach: je vo vzduchu, ktorý dýchame. Veľký duch je náš Otec, ale Zem je naša Matka. Živí nás. To, čo sme do nej zasiali, sa nám vráti.“Veľký hrom (Bedagi) z indiánskych kmeňov Abenakiov a Algonkinov

„Prvá vec, ktorá je najdôležitejšia, je to, čo prichádza do duše ľudí, keď si uvedomujú svoj vzťah a jednotu s Vesmírom a jeho všetkými silami a keď si uvedomujú, že v centre Vesmíru prebýva Veľký Duch a že toto centrum je naozaj všade, je v každom z nás.“Čierny los z indiánskeho kmeňa Lakotov, skupiny Oglala

„Len až keď posledný strom odumrie a poslednú rieku otrávia a poslednú rybu ulovia, uvedomíme si, že nemôžeme jesť peniaze.“staré indiánske príslovie

„Keď máš pochybnosti, upokoj sa a počkaj.

Keď už pochybnosti viac nemáš, pokračuj s odvahou.

Pokiaľ ťa obklopujú hmly, upokoj sa.

Buď pokojný dovtedy, kým nezasvieti slnko a nerozptýli sa hmla.

Určite to príde.

A potom konaj s odvahou.“

Biely orol, náčelník indiánskeho kmeňa Ponca

„Lieč Zem dobre.

Nebola ti daná od tvojich rodičov,

bola ti požičaná od tvojich detí.

Nededíme Zem od našich predkov,

požičiavame si ju od našich detí.“

staré indiánske príslovie

„Ľudstvo neutkalo sieť života. Sme len jedno vlákno v nej. Čokoľvek robíme sieti, robíme sebe. Všetky veci sú navzájom previazané. Všetko sa spája.“indiánsky náčelník Seattle

„Nech hviezdy odnesú tvoj smútok preč,

nech kvety naplnia tvoje srdce krásou,

nech nádej zotrie tvoje slzy navždy z tváre.

A predovšetkým, nech ťa ticho urobí silnejším.“

náčelník Dan George

„Predtým, ako naši bieli bratia prišli, aby z nás urobili civilizovaných ľudí, nemali sme žiadny druh väzenia. Z tohto dôvodu sme nemali žiadnych zločincov. Bez väzenia nemôžu byť ani zločinci. Nemali sme žiadne zámky ani kľúče, a preto medzi nami neboli zlodeji.

Keď bol niekto natoľko chudobný, že si nemohol dovoliť koňa, stan alebo deku, v takom prípade by mal všetko prijať ako dar. Boli sme príliš necivilizovaní, aby sme kládli veľký dôraz na civilizovaný majetok.

Nepoznali sme žiadne peniaze, a preto hodnota človeka nebola stanovená jeho bohatstvom. Nemali sme žiadne písané zákony, žiadnych právnikov, žiadnych politikov, preto sme neboli schopní podvádzať jeden druhého.

V skutočnosti sme boli pred príchodom bielych mužov v katastrofálnom stave a neviem si vysvetliť, ako sme dokázali zvládnuť tieto základné veci (tak nám hovoria), ktoré sú pre civilizovanú spoločnosť nevyhnutné.“John, Chromý jeleň z podkmeňa Lakota z kmeňa Sioux

„Ó, Veľký Duch, pomáhaj mi vždy hovoriť pravdu ticho, počúvať s otvorenou mysľou, keď hovoria ostatní a pamätať na pokoj, ktorý je možné nájsť v tichosti.“modlitba indiánskeho kmeňa Čerokiov

„Pokoj a šťastie sú k dispozícii v každom okamihu. Pokoj predstavuje každý náš krok. Sme povinní kráčať ruka v ruke. Neexistujú žiadne politické riešenia na duchovné problémy.

Pamätajte:

Ak to tam Stvoriteľ položí, je to na správnom mieste. Duša by nemala žiadnu dúhu, keby oči nemali slzy. Povedzte svojim ľuďom, že odvtedy, čo sme sľúbili, že sa nikdy nepremiestnime, presunuli sme sa päťkrát.“indiánsky náčelník