Čo je šťastie?

Kedysi som šťastie vnímal veľmi povrchne. Šťastie sa často rovnalo slovám ,,mať a chcieť mať.“ Ten, kto mal krásne auto a veľký dom bol automaticky šťastný. Veď predsa čo im môže chýbať, keď majú všetko? No jedine v mojich očiach. Takže toto bol môj pohľad stredoškoláka na šťastie. “Musím mať veľa, aby som bol šťastný!” A je jedno, za akú cenu. Dospelo to až do bodu, že pri predstave nelegálne zarobených peňazí mi ani na chvíľu nenapadlo, že by na tom mohlo byť niečo neetické. Hovoril som si, že karma mi vráti iba to, čo považujem za neetické a zlé ja, a nie karma.

Takže v skratke môj postoj vyzeral takto:  ,,Ak budem robiť neetické veci, aby som našiel v živote šťastie a mal sa naozaj dobre, tak je to úplne jedno, akým spôsobom to dosiahnem.“

 Myslím si, že takto zmýšľa väčšina mladých frajerov, takých, akým som bol kedysi aj ja. Avšak ja som mal to šťastie, že ma život presvedčil o opaku môjho názoru skôr, než by to malo ďalekosiahle následky. Život je veľmi spravodlivý a hlavne výborne načasovaný.

Ako vnímate šťastie vy? Možno by sa vaše odpovede často líšili, ale v podstate sa budeme točiť okolo jedného a toho istého pocitu. Pocitu nekonečnej radosti.

Koľko poznáte ľudí vo vašom okolí, ktorí niekedy vyslovili vetu: “Chcem byt šťastný”? Alebo ste ju v duchu vyslovili vy sami?

Zaujímavé je, že doslovný preklad tejto vety znie: ,,Niekedy v budúcnosti chcem byť naozaj šťastný.“ Čiže nie teraz, ale v budúcnosti!

Aj ja som takúto vetu vyslovil a neraz. No to som ešte netušil, že šťastný môžem byt hneď, len sa musím rozhodnúť v tento jediný moment a myslieť to naozaj vážne. Také jednoduché? Samozrejme. Paradoxom života je, že problémy, ktoré považuje naša myseľ za neriešiteľné, majú v skutočnosti tie najjednoduchšie riešenia. A keď ich človeku ukážete, tak im neuverí, pretože na taký problém nemôže byť predsa také jednoduché riešenie! Radosť a šťastie je stav, ktorý vychádza z nášho vnútra. Zo stavu nášho vedomia.

V dnešnej dobe si už mnoho ľudí uvedomuje, že choroby, útrapy a iné negatívne stavy nášho života má na svedomí naša myseľ. Naše myšlienky, správanie, to všetko ovplyvňuje to, čo sa v našom živote deje. A presne tak je to aj so šťastím a s radosťou. Ten blahodarný pocit, po ktorom túžime celý život nenájdeme niekde vonku. Niekde v materiálnom svete. Nájdeme ho jedine vo svojom vnútri. A preto musíme tomuto stavu prispôsobiť aj naše myšlienky.

Predstavte si našu myseľ ako záhradu. Naše myšlienky sú ako hnojivo pre nové rastliny a plodiny. Dobre sa rozhodnite, či chcete mať vo vašej záhrade krásne rastliny a to najsladšie ovocie, alebo bezvýznamnú burinu a pokazené plodiny. Je to na vás.