DRUHÁ ČAKRA

Druhá čakra (sakrálna čakra, krížové centrum, Svadhisthana) je nad pohlavnými orgánmi. Je spojená s krížovou kosťou a otvára sa smerom dopredu. 

Farba: oranžová

Element: voda

Zmyslové funkcie: chuť

Symbol: lotos so šiestimi okvetnými lístkami

Základný princíp: tvorivé rozmnožovanie bytia

Časti tela: zadok, rozmnožovacie orgány, ľadviny, močový mechúr, všetko tekuté ako krv, miazga, tráviace šťavy, spermie

Žľaza: pohlavná žľaza, vaječníky, prostata

Funkciou pohlavných žliaz je vytváranie ženských a mužských pohlavných znakov, u žien aj reguláciu cyklu.

Úloha a funkcie druhej čakry

Druhá čakra je centrom pôvodných, nefiltrovaných emócií, sexuálnej energie a tvorivých síl. Je priradená elementu vody, z ktorého pozostáva všetko živé a ktorý sa v astrológii priraďuje emóciám.

Voda oplodňuje a necháva vznikať stále nový život. Prostredníctvom tejto čakry máme prístup k oplodňujúcim a vrúcnym energiám, ktoré prenikajú celou prírodou. Zažívame samy seba ako časť neutíchajúceho tvorivého procesu, ktorý sa v nás a skrze nás prejavuje vo forme pocitov a tvorivého jednania.

Táto čakra je často považovaná za sídlo Šakti, ženského aspektu Boha, vo forme tvorivej rodiacej sily. U mužov zahrňuje jej pôsobnosť oblasť pohlavných orgánov, ktoré v sebe nesú impulz k stvoreniu nového života, kde je napokon rastúca bytosť vyživovaná a zásobená všetkým potrebným.

A však voda tiež očisťuje. Uvoľňuje a odplavuje všetko , čo tuhne a stavia sa jemu životodarnému prúdu do cesty. To sa prejavuje v telesnej oblasti očistnej a detoxikačnej činnosti ľadvín a močového mechúra. Na úrovni duše to prežívame ako uvoľnenie a „odplavovanie“ pocitov, čo nám umožňuje prežívať život stále skutočnejšie a novšie.

Rozhodujúcim spôsobom však ovplyvňuje druhá čakra naše medziľudské vzťahy, obzvlášť k druhému pohlaviu. Do jej pôsobnosti patria rozmanité hry erotiky rovnako ako vzdávanie sa ohraničeného ega a zážitkov väčšej jednoty v sexuálnom spojení.

NA PODPORU SPRÁVNEHO HARMONICKÉHO FUNGOVANIA DRUHEJ ČAKRY MOŽEŠ NOSIŤ ČAKROVÝ NÁRAMOK, ktorý si objednáš prostredníctvom e-mailu waveofreality@waveofreality.com , alebo na FB stránke SHOP The Wave