“Nešťastný” je iba myšlienka

Môj majster hovorieval: “Nepotrebuješ nič k tomu aby si bol šťastný, potrebuješ niečo k tomu aby si bol smutný.”


Niektoré slová vyskakujú z vašej vlastnej bytosti a hovoria: “nie som šťastný.” Ale vy im veríte. Môžete povedať čokoľvek, a to na vás nemá vplyv, iba vtedy, ak tomu uveríte. Stotožníte sa s tým. Potom tu myšlienku okysličíte. Veríte tomu. Ako som povedal, myšlienka bez viery nie je vôbec nič. Ale myšlienka s vierou, môže začať vojnu. Alebo totálne zničenie. Taká je sila viery. 

Väčšina z vás keď hovorí, tak hovoríte ako predstava o tom, čo ste, nie ako pravda o tom kým naozaj ste. Veríte v každú náladu, ktorá vami prechádza. Čomu musíme stále tak veľmi veriť? To ani nie je otázka toho, či veriť, alebo neveriť, ale vedomého všímania si, kto som ja a kde môžem byť, čo je tu naozaj pravdivé. Ak chcete používať myseľ, budete študovať mnoho kníh, informácií. No nepomôže vám to nájsť vašu slobodu. 

Veríte myšlienke “som nešťastný”. To je veľmi nešťastná myšlienka. Virálna myšlienka. Ako rýchlo sa infikujeme, keď tomu uveríme.

Je to len myšlienka, ako všetko ostatné. Keď tomu uveríte, zameriate sa na to, opakujete to a tým tomu dávate silu. A všetko to vychádza z vašej sily, ktorú máte, pretože vy ste Zdrojom samotným. Chcem to ale počuť od vás. Všetko ostatné môže byť odstránené, ale Seba odstrániť nemôžem. Je tu Niečo, čo nemôže byť odstránené. Ty si práve tam.  Vaše predstavy o sebe, vaša identita, to všetko môže byť odstránené. Nikdy znovu nepoviete ja som nešťastný. Dokonca nepoviete ani ja som šťastný. Nie je to potrebné. 


Čo je “ja som”? Čo hovorí “ja som”? A čo sleduje tento pocit “ja som”? Kam musíme ísť pre odpoveď? Odkaz “ja som” je vo vás, je vo vás ako bytie samo.
S týmito otázkami, ktoré sú univerzálnym kľúčom k hlbšiemu porozumeniu, ktoré nemôžeme dať na papier, sa vaše vlastné duchovné vedomie otvára vo svetle
tohoto druhu nahliadnutia. 

Ako môžete povedať, ja som nešťastný? Žiadny z týchto stavov nie je trvalý. Objavia sa, sú to stavy, skúsenosti, majú začiatok a koniec, sú pozorované. 
Pretože bez pozorovateľa skúsenosti, nie sú žiadne skúsenosti. Pokiaľ myseľ nepovie, že sa niečo deje, prakticky sa nič nedeje.

Mooji