Prečo nedať dieťa do školy?

Minule som sa zamýšľala nad našim školským systémom. To, že Elinku do klasickej školy dať neplánujeme asi už viete. Jedine, že by sa tak sama rozhodla.

A prečo? To sa dočítate v tomto článku.

Je to hlavne preto, že jej chceme dopriať slobodu v utváraní si vlastných názorov, nie tých naprogramovaných od učiteľov. Chceme jej dopriať slobodu v tom, čo sa bude chcieť naučiť. Bude sa vzdelávať svojim tempom a učiť sa to, čo ju bude baviť a to, na čo bude v danom roku reálne pripravená. Určite viete o mnohých deťoch, ktore majú rôzne ,,dyskunkcie´´ a poruchy v učení. Nie je to celkom tak. Nie sú o nič horší, ako ostatní žiaci. Potrebujú na všetko svoj čas. Príde mi veľmi zvláštne vyžadovať od vsetkých detí to isté a za tú istú dobu. Žiadny individuálny prístup, ktorý je veľmi potrebný.

Nebude hodnotená známkami, pretože je to častokrát pre deti veľmi demotivujúce. Nebude mať pocit menejcennosti, ak sa bude nejaký žiak učiť lepšie, alebo ho bude mať pani učiteľka radšej.

Opýtajte sa úprimne sami seba: Čo všetko si zo školy pamätáme a načo Vám  to všetko bolo? A teraz sa opýtajte zas: Čo keby Vám niekto dal možnosť učiť sa to, čo vás baví a napĺňa? Bez toho, aby vás za to niekto hodnotil? Myslím, že väčšina z nás by si zvolila druhú možnosť, kedže takéto informácie, ktoré nadobudneme tak, že po tom sami túžime a že sa to naučiť chceme si aj ľahko zapamätáme a reálne ich aplikujeme ich do života. 

Ale čo klasická škola?

Naučiť sa iba na test, niečo, čo nás absolútne nebaví a nezaujíma ? Čo s takými informáciami? Do týždňa sú z hlavy preč. Načo sme sa to teda učili? Pre koho? Zrejme iba preto, že to tak káže školský systém, učitelia a koniec koncov vačšinou aj rodičia detí.

Prečo sa v školách nerozoberajú do podrobna témy, ktoré sa týkajú skutočného života? Prečo ma nik nenaučil, ako komunikovať a nebáť sa vyjadriť svoj názor? Prečo ma nik nenaučil, ako prekonávať svoje strachy? Prečo ma nikto nenaučil, ako dať človeku prvú pomoc pri záchrane života? Prečo mi nik nepovedal, ako vyzerá a prebieha prirodzený pôrod? Prečo mi nik neukázal, ako možem pozorovať svoje myšlienky. Prečo ma nik nenaučil, ako zhodnocovať svoje peniaze? Takto možem pokračovať veľmi dlho.

Zato sa ma snažili naučiť matematické vzorce, mená ľudí, ktorí žili pred 300 rokmi a všelijaké k tomu patriace dátumy. Fyzikálne zákony bolo treba odrapotať a tiež bola nutnosť občas sa naučiť naspamät nejakú tú báseň, ktorým som nikdy absolútne nerozumela.

Prečo toto všetko?

Pretože systém je zastaralý. Sme ľudia kreatívni, inovatívni, proste noví a iní. Práve preto je pre väčšinu z nás otravné a nudné sedieť v školskej lavici, ktorá nás krásne pripraví na neskoršie znechutené trávenie času v zamestnaní, kde nás to opäť nebaví. Neustále čakanie na piatok. Neustále čakanie na víkend, neustále čakanie na sviatok, či dovolenku. Ešte stále ťa to baví? Nie? Páči sa, máš možnosť voľby a zmeny, si slobodný človek, ako všetci okolo teba.

Toto je v skratke zhrnuté, prečo nie sme za klasickú školu. Vybočujeme z ,,normálu” snáď vo všetkom a téma školy nie je výnimkou. Viem, že sloboda je pre deti a tínedžerov veľmi podstatná. Slobodná výchova z nich výchova slobodných ľudí. Slobodne zmýšľajúcich a žijúcich, nechytených do systému. Nechajme deti rozhodnúť sa. Všetko sa dá keď sa chce.

 

Instagram @thewaveofreality