ŠTVRTÁ ČAKRA

Štvrtá čakra (čakra srdca, Anaháta) je uprostred pŕs vo výške srdca. Otvára sa smerom dopredu.

Farba: zelená

Element: vzduch

Zmyslové funkcie: hmat

Symbol:lotos s dvanástimi okvetnými lístkami

Základný princíp: odovzdanosť

Časti tela: srdce, horná časť chrbta s hrudníkom a hrudníkovou dutinou, spodná časť pľúc, krv a krvný obeh, koža

Žľaza: brzlík (týmus)

Brzlík reguluje rast a riadi lymfatický systém v tele. Povzbudzuje a posilňuje imunitný systém.

Úloha a funkcie štvrtej čakry

 Srdcová čakra vytvára stred systému čakier. V nej sa spájajú tri spodné fyzicko – emočné centrá s tromi hornými duchovnými. Jej symbolom je šesťuholník, ktorý veľmi názorne ukazuje ako sa navzájom prenikajú energie troch horných a troch spodných čakier. Súvisiacim elementom je vzduch a zmyslom hmat. To naznačuje nestálosť srdca, kontakt, dojatie, prijímanie dotykov, bytie dotykov s vecami. Nachádzame tu schopnosť vciťovať sa, súcitiť, naladiť sa na druhých, prežívať ich. Tu vnímanie tiež krásu prírody, harmóniu v hudbe, výtvarnom umení a poézii. Tu sú obrazy, slová a tóny premieňané na pocity.

Úloha srdcovej čakry je zjednocovanie skrze lásku. Každá túžba po vrúcnom kontakte, po splynutí, harmónii a láske sa prejavuje prostredníctvom srdcovej čakry, dokonca aj vtedy, keď nás postretne v „zakliatej“ podobe – smútku, bolesti, strachu z odlúčenia, zo straty lásky a pod.

Vo svojej očistenej a dokonale otvorenej forme je srdcová čakra centrom ozajstnej ničím nepodmienenej lásky, lásky, ktorá je tu len kvôli sebe samej, ktorou nie je možné „mať“ alebo „stratiť“. V spojení s hornými čakrami sa stáva táto láska Bhakti, t.j. láskou Božou a vedie k poznaniu božej prítomnosti v celom stvorení, k splynutiu k najvnútornejším jadrom, srdcom všetkého v Univerze. Cesta srdca k tomuto cieľu vedie cez láskyplné a rozumejúce „áno“ voči nám samým ako predpoklad veľkého „áno“ voči ostatným a celému životu.

Ak sme došli prostredníctvom tretej čakry k poznaniu, že všetky skúsenosti, priania a pocity majú hlbší zmysel a že nás majú cez ich spojené úlohy priviesť k vše zahŕňajúcemu poriadku, zistíme v štvrtej čakre, priamo srdcom, že všetky pocity a životné prejavy vychádzajú z túžby po láske a zjednotení a sú teda vlastne prejavom lásky.

Každým záporom vytvárame oddelenosť a negativitu. Pozitívne láskyplné „áno“ oproti tomu tvorí vibrácie, v ktorých sa negatívne pocity nemôžu udržať a miznú. Možno ste už niekedy zažili, ako sa neutralizoval váš intenzívny pocit smútku, zlosť alebo zúfalstvo, keď ste mu venovali láskavú a výlučnú pozornosť bez akýchkoľvek predsudkov. Ak nie, vyskúšajte to!

Ak trpíme nejakou bolesťou alebo chorobou, môžeme pozorovať, že láskyplnou pozornosťou v chorému orgánu alebo časti tela sa môže uzdravenie značne urýchliť.

Tak disponujeme prostredníctvom srdcovej čakry veľkým potenciálom transformácie a uzdravovania – pre nás samých aj pre ostatných. Láska k sebe samým, pochopenie a prijatie celej našej podstaty z hĺbky srdca, nás môže od základov premeniť a uzdraviť. Je predpokladom k naplňujúcej láske k ostatným ľuďom, pre súcitenie, porozumenie a hlbokú radosť zo života.

Srdcová čakra je centrom, ktorého sila vyžaruje veľmi silne. Otvorená srdcová čakra má na ostatných spontánne uzdravujúci a premieňajúci účinok. (Pri vedomom uzdravovaní spolupôsobí tiež čakra čela.)

Srdcová čakra vyžaruje v zelenej farbe. Zelená je farba uzdravenia, tiež harmónie a sympatie. Keď človek vidiaci auru uvidí u niekoho v oblasti čakry srdca čistú jasnú zelenú farbu, je pre neho dôkaz výrazných liečiteľských schopností dotyčného človeka.

Srdcová čakra je často nazývaná bránou do duše, pretože nie je len sídlom najhlbších a najživotnejších pocitov lásky, ale ňou sa môžeme spojiť tiež s univerzálnou časťou našej duše, božskou iskrou v nás. Tretia čakra hrá rozhodujúcu úlohu pri zjemňovaní vnímania, ktoré súvisí s otvorením čakry čela, tzv. tretieho oka, pretože je to odovzdanosť, ktorá nám umožňuje vnímať subtílnejšie oblasti Stvorenia. To znamená, že sa s rozvojom čakry srdca súčasne rozvíjajú aj vyššie schopnosti čakry čela.

NA PODPORU SPRÁVNEHO HARMONICKÉHO FUNGOVANIA ŠTVRTEJ ČAKRY MOŽEŠ NOSIŤ ČAKROVÝ NÁRAMOK, ktorý si objednáš prostredníctvom e-mailu waveofreality@waveofreality.com , alebo na FB stránke SHOP The Wave