TRETIA ČAKRA

Tretia čakra (čakra solar – plexu, čakra pupka, sleziny, žalúdka, pečene, Manipura)je približne dva prsty nad pupkom. Otvára sa smerom dopredu.

 Farba: žltá až zlato žltá

Element: oheň

Zmyslové funkcie: zrak

Symbol: lotos s desiatimi okvetnými lístkami

Základný princíp: utváranie bytia

Časti tela: spodná časť chrbta, brušná dutina, tráviaci systém, žalúdok, pečeň, slezina, žlčník, vegetatívny nervový systém

Žľaza: slinivka brušná (pečeň)

Slinivka hrá rozhodujúcu úlohu pri spracovaní a trávení potravy. Vylučuje hormón inzulín, ktorý má kľúčový význam pri rovnováhe cukru v krvi a látkovú výmenu uhľohydrátov. Slinivkou vylučované enzýmy sú dôležité pre látkovú výmenu tukov a proteínov.

Úloha a funkcie tretej čakry

Tretia čakra má v literatúre rôzne označenia. Tiež aj jej umiestnenie je podľa toho udávané rôzne. Ide však o jednu hlavnú čakru a väčší počet vedľajších čakier, majúcich natoľko podobné funkcie, že môžu byť všetky k hlavnej čakre priradené.

Tretia čakra má preto komplexnejší rozsah úloh. Je priradená elementu ohňa – oheň znamená svetlo, teplo, energiu, aktivitu, v duševnej rovine tiež očistenie.

Čakra solar – plexu predstavuje naše slnko, naše centrum sily. Tadiaľ prijímame slnečnú energiu, ktorá okrem iného vyživuje éterické vibračné pole a tým dodáva vitalitu tiež telu fyzickému a udržuje ho. Treťou čakrou vstupujeme do aktívneho vzťahu k svetským veciam a k ostatným ľuďom. Je to oblasť, z ktorej vychádza z nášho tela emočná energia. Odtiaľ sú riadené naše medziľudské vzťahy, sympatie a antipatie, rovnako ako schopnosť trvalých citových väzieb.

Pre obyčajného človeka je tretia čakra sídlom osobnosti. Je miestom, kde nachádza svoju spoločenskú identifikáciu a hľadá jej potvrdenie svojou silou, vôľou k výkonu, snahou pomôcť alebo aj prispôsobením sa spoločenským normám.

Dôležitou úlohou tejto čakry je tiež očisťovať tendencie a priania dvoch spodných čakier, vedome riadiť a využívať ich tvorivé energie, manifestovať duchovnú kvalitu vyšších čakier v materiálnom svete a dosahovať tak na všetkých úrovniach čo najväčšie naplnenie v živote.

Čakra solar – plexu je tiež v priamom spojení s astrálnym vibračným poľom , nazývaným tiež pole prianí alebo žiadosti, ktoré je nositeľom našich emócií. Vitálne hnacie sily, priania a pocity nižších čakier sú analyzované, „strávené“ a transformované do vyšších energií, aby boli potom s energiami vyšších čakier použité k vedomému formovaniu nášho života.

Odpovedajúcu funkciu nájdeme na telesnej úrovni pečene. Pečeň v spolupráci s tráviacim systémom analyzuje prijatú potravu, nepoužiteľné oddeľuje a z použiteľného získavajú užitočné látky, ktoré potom posielajú na príslušné miesta do tela.

Kladný postoj k životu a zmysluplná integrácia pocitov, prianí i naších životných skúseností vedú k tomu, že sa tretia čakra uvoľní a otvorí, čím sa svetlo v nás zosilňuje a presvetľuje náš život a celý náš svet.

Naše celkové naladenie je veľmi závislé na tom, koľko je v nás svetla.

Keď je naša tretia čakra otvorená, cítime sa sviežo, radostne a vnútorne naplnení. Naproti tomu ak je táto čakra zablokovaná alebo narušená, je naša nálada nevyrovnaná a pochmúrna. Tento pocit stále premietame do okolitého sveta, takže celý náš život sa zdá byť úplne jasný alebo temný. Množstvo svetla v nás určuje taktiež jasnosť nášho nazerania a kvalitu našej práce.

S pribúdajúcimi integráciami a vnútornej zrelosti sa postupne premieňa žlté svetlo intelektuálneho porozumenia v tretej čakre na zlaté svetlo múdrosti a hĺbky.

Čakrou solar – plexu vnímame tiež priamo vibrácie ostatných ľudí a odpovedajúcim spôsobom na nich reagujeme. Ak sme konfrontovaní s negatívnymi vibráciami, cítime v mieste tretej čakry hroziace nebezpečenstvo – čakra sa stiahne, čo je jej prechodný obranný metabolizmus. Nenastáva to však v prípade, že svetlo v nás je tak silné, že svojim vyžarovaním vytvára okolo nášho tela ochranný obal.

NA PODPORU SPRÁVNEHO HARMONICKÉHO FUNGOVANIA TRETEJ ČAKRY MOŽEŠ NOSIŤ ČAKROVÝ NÁRAMOK, ktorý si objednáš prostredníctvom e-mailu waveofreality@waveofreality.com , alebo na FB stránke SHOP The Wave