Váš život v lucidnom SNE.

 

Možno ste už počuli o druhu sna, ktorý sa nazýva lucidný. Je to sen, v ktorom si uvedomujeme, že snívame a dokonca máme nad snom plnú moc. Ak sa vám napríklad sníva, že lietate, uvedomíte si to a dokážete si zaletieť kam len chcete.

Tieto sny sú úplne odlišné od klasických snov, v ktorých sme úplne pohltení a nevedomky im dovoľujeme robiť si s nami čo sa im zachce.

Lucidné sny môžeme prirovnať k našej existencii v bdelom stave.  Niekedy sme plne prítomní a inokedy nás situácie a myšlienky dokážu tak pohltiť, že si nachvíľu neuvedomujeme vlastnú existenciu.

Máme rozličné úrovne vnímania.

Ak si uvedomujeme, že si uvedomujeme, sme lucidní a vtedy držíme žezlo svojho života pevne v rukách. Čo sa ale deje, keď ho pustíme?  A prečo ho vlastne púšťame?

Naše vedomie má jednu charakteristickú vlastnosť a tou je schopnosť koncentrácie. Samotným základom vedomia je uvedomovanie si samých seba, svoje okolie, duševné pochody, myšlienky, atď.

Inými slovami, vedomie má schopnosť upriamiť sa na rôzne objekty. Predstaviť si to môžete na jednoduchom príklade. Stáva sa vám, niekedy, že čítate knihu a po chvíli zistíte, že iba beháte očami po riadkoch, ale mysľou ste niekde úplne inde? Ak áno, vaša myseľ pohltila pozornosť vášho vedomia a nechali ste sa ňou stiahnuť- stotožnili ste sa s ňou. Tento jav sme viac vysvetľovali v tomto videu na príklade sledovania filmu v rôznych kinách.

Ľudia však zabúdajú na to, že aj tomu, čoho sa  boja, alebo stránia, venujú pozornosť a tým pádom to živia. Nevedomky živíme svoje strachy, ktoré sa potom zákonite stanú skutočnosťou. Ak sa niečomu vyhýbame, alebo sa snažíme niečo zakrývať, dávame tomu rovnakú pozornosť a energiu, ako hocičomu inému, na čo sa sústredíme. Strach je takisto vec. Je to iba ďalší objekt vo vesmíre, ktorý dokážeme zažiť.

Ľudia pred strachom utekajú a nesnažia sa ho pochopiť.

Vtedy sa vo vašom živote objavia udalosti, ktoré vašu snahu ochrániť sa vystavia skúške. Ak sa život uberá smerom, ktorý stimuluje naše vnútorné obavy, nie sme s ním spokojní. Život definujeme na základe vnútorných strachov.

Duchovný rast vám ukáže, že uchrániť sa pred problémami vyvolá iba ďalšie problémy.

Ideálnou možnosťou je vyvesiť bielu vlajku, viac s ničím nebojovať a prijať fakt, že život nemôže byť pod našou kontrolou. Existuje aj život bez strachu. Strach sú iba nahromadené blokády v našom srdci, ako som písala aj v tomto článku. Prestaňme bojovať a nedovoľme vedomiu nechať sa pohltiť naším strachom. Túto rušivú energiu si vždy všimnime a vytvorme si od nej odstup a nadhľad.

Vaše vedomie sa môže nechať strhnúť rôznymi energetickými prúdmi, ale aj nemusí.

Zostaňte v pozícii vedomého lucidného pozorovateľa, ktorý si nezainteresovane uvedomuje dianie okolo seba. Uvedomujte si svoj sen a nechajte VŠETKO voľne plynúť.

Otvorte sa životu, pretože to, čo vás sťahuje ku dnu, je najlepším prostriedkom pre váš duchovný rast. Záleží iba na vašej vôli.

[:]